CO2 våben

Påfyldning af kugler.
Fyld kun det antal kugler i som falder naturligt og lad være med at presse en ekstra i.


Isætning af CO2 beholder
Sæt beholderen i magasinet eller i pistolgrebet og stram skruen til du hører den begynder at sive.

Stram lidt til indtil du ikke kan høre den siver mere. 
Efter brug skal beholderen tømmes og tages ud da den kan ødelægge pakningerne hvis den i længere tid sidder og presser pakningerne flade.